spettmeis

kjernebiter hann

trane og canadagjess

svarthvit fluesnapper hann

blåstrupe

sidensvans

svarthvit fluesnapper hunn

smålom

orrfugl

stær

rødstjert

stær

låvesvale

løvsanger

traner

svarthvit

fluesnapper hann

svarthvit

fluesnapper

hunn

trane

stærer

trane

orrfugl

vipe

rødstilk

hane

fjæreplytt

gråhegere

gråhegre

gråhegre

trane

skarver

rype

spettmeis

stærer

rødstilk

gråhegre

sangsvane

grønnstilk

sidensvans

kjernebiter, hunn

storspove

sidensvans

konglebit

stær

kråkeunge

grankorsnebb, hunn

storspove

skarv

konglebit

grankorsnebb

sidensvans

flaggspett

gjerdesmett

heipilerke

grankorsnebb

trane

grankorsnebb

Helsinglie 416,

        3560 Hemsedal

+47 948 35 389